Standaardisatie remt innovatievermogen en flexibiliteit organisaties

Standaardisatie remt innovatievermogen en flexibiliteit organisaties

Ter gelegenheid van CIODay 2013, stelde CIO Magazine een paar vragen aan Karel Kinders over de huidige en toekomstige uitdagingen van de CIO en SAS' positie daarin: 

1. Noem twee zaken waarmee jullie de CIO vooruit kunnen helpen in de nieuwe wereld waarin 'technologie' een steeds belangrijkere driver wordt voor 'economie' c.q. de 'bedrijfsvoering'.

CIO's vervullen steeds meer de brugfunctie tussen de business en IT. Het is de rol van een innovatieve CIO om informatie snel en gemakkelijk toegankelijk te maken voor de business. We helpen CIO's business en IT samen te brengen door direct inzicht te geven in ontwikkelingen (en voorspellingen) die voor de business relevant zijn. SAS helpt enerzijds met het direct analyseren van (big) data en het visualiseren van de verkregen inzichten en anderzijds met het opzetten en implementeren van een goed beleid met betrekking tot data management en data governance. Inzichten moeten gebaseerd zijn op één waarheid.

De praktijk bij veel organisaties, en dus bij veel CIO's, is dat er geen duidelijk data governance beleid is. Gegevens zijn vaak op afdelingsniveau beschikbaar, maar worden bedrijfsbreed niet gedeeld. Dat kan leiden tot meerdere versies van een waarheid. Door de enorme toename van data, uit interne en externe bronnen, gestructureerd en ongestructureerd neemt de noodzaak om data governance helder in de organisatie te implementeren alleen maar toe. Daarmee kan voorkomen worden dat er met meerdere versies van de waarheid wordt gewerkt. SAS stelt CIO's in staat zijn organisatie te voorzien van snelle relevante en correcte inzichten op basis van één waarheid.

2. Welke nieuwe technologie gedreven business- mogelijkheden voorzien jullie voor de nabije toekomst?

Organisaties die goed weten om te gaan met (big) data en de inzichten die daarmee beschikbaar komen, kunnen sneller en beter inspelen op veranderende marktontwikkelingen. High performance analytics en visual analytics zorgen voor een ongekende snelheid in het omgaan met data, bijvoorbeeld bij het doorrekenen van scenario's.
Denk bijvoorbeeld aan fraude: als je deze kunt voorspellen en voorkomen in plaats van achteraf te moeten reageren, heeft dit een enorme impact op de business en de resultaten. Risicoprofielen kunnen elk moment, a la minute worden doorgerekend en bijgesteld. Voor de retail sector betekent dit bijvoorbeeld dat ze klanten beter in beeld hebben en beter kunnen bedienen met echte relevante aanbiedingen, op elk moment en via elk kanaal. Dit biedt organisaties - in uiteenlopende sectoren - enorme kansen om hun concurrentiepositie te verbeteren.

3. Ten aanzien van welke hypes en technologieën hebben jullie een meer kritische houding?

We zijn kritisch over de hang naar standaardisatie van software. Als gevolg van standaardisatie worden nieuwe mogelijkheden en innovaties van andere partijen dan waarop is gestandaardiseerd, gemist. Organisaties zitten dan bijvoorbeeld vast aan bepaalde leveranciers, systemen en protocollen en missen zo de flexibiliteit om op de huidige razendsnelle ontwikkelingen in te spelen. Standaardisatie heeft meestal een financiële reden. Het is kostengericht in plaats van innovatiegericht. Hierdoor is het erg behoudend en verliezen veel organisaties hun concurrentievermogen.

4. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van een 'economie'- en business gerichte CIO?

Een business gerichte CIO zorgt dat de strategie van het bedrijf maximaal wordt ondersteund door technologie en data, waarbij hij zijn organisatie ook informeert over de nieuwste technische mogelijkheden. Hij moet de lopende processen goed kunnen ondersteunen, met correcte, relevante informatie en één versie van de waarheid. Bovendien is hij ook de manager van de 'verkenners'. De interne business partner die goed zicht houdt op innovaties en op mogelijkheden om als organisatie een concurrentievoordeel te behalen. De business gerichte CIO zorgt ervoor dat de juiste relevante informatie tijdig, overal en eenvoudig toegankelijk is. Ook mobiel.

5. Hoe helpen jullie de CIO om de brug naar de business te slaan en een echt onderscheidende rol binnen de organisatie te vervullen?

De CIO moet inderdaad zelf die brug slaan en een goede gesprekspartner vormen voor de business. Wij helpen hem daarbij door informatie snel toegankelijk te maken zodat de business sneller inzicht krijgt om de juiste beslissingen te nemen op zowel operationeel, tactisch en strategisch gebied. Met name de voorspellende mogelijkheden in applicaties kunnen hierbij een groot verschil maken. Dankzij een product als Visual Analytics kan de business nu zelf eenvoudig, altijd en overal toegang hebben tot niet alleen de data maar ook tot informatieve visualisaties. De IT-afdeling hoeft daarbij niet meer bij elke vraag in actie te komen. De business kan zelf analyses en 'what-if' scenario's doorrekenen waarvan de uitkomsten weer makkelijk te delen zijn met collega's, partners, afnemers of leveranciers. Dit selfservice karakter van de software bespaart de CIO en zijn IT-organisatie veel tijd, waardoor deze zich kunnen concentreren op datamanagement en innovatie.

Reageren

  • HTML niet toegestaan. URL's worden automatisch clickable.
    * E-mail adres wordt niet getoond