Standaardisatie remt innovatievermogen en flexibiliteit organisaties
26 november 2013 [08:38], 6290 views
Door Redactie

Standaardisatie remt innovatievermogen en flexibiliteit organisaties

Ter gelegenheid van CIODay 2013, stelde CIO Magazine een paar vragen aan Karel Kinders over de huidige en toekomstige uitdagingen van de CIO en SAS' positie daarin: 

1. Noem twee zaken waarmee jullie de CIO vooruit kunnen helpen in de nieuwe wereld waarin 'technologie' een steeds belangrijkere driver wordt voor 'economie' c.q. de 'bedrijfsvoering'.

CIO's vervullen steeds meer de brugfunctie tussen de business en IT. Het is de rol van een innovatieve CIO om informatie snel en gemakkelijk toegankelijk te maken voor de business. We helpen CIO's business en IT samen te brengen door direct inzicht te geven in ontwikkelingen (en voorspellingen) die voor de business relevant zijn. SAS helpt enerzijds met het direct analyseren van (big) data en het visualiseren van de verkregen inzichten en anderzijds met het opzetten en implementeren van een goed beleid met betrekking tot data management en data governance. Inzichten moeten gebaseerd zijn op één waarheid.

De praktijk bij veel organisaties, en dus bij veel CIO's, is dat er geen duidelijk data governance beleid is. Gegevens zijn vaak op afdelingsniveau beschikbaar, maar worden bedrijfsbreed niet gedeeld. Dat kan leiden tot meerdere versies van een waarheid. Door de enorme toename van data, uit interne en externe bronnen, gestructureerd en ongestructureerd neemt de noodzaak om data governance helder in de organisatie te implementeren alleen maar toe. Daarmee kan voorkomen worden dat er met meerdere versies van de waarheid wordt gewerkt. SAS stelt CIO's in staat zijn organisatie te voorzien van snelle relevante en correcte inzichten op basis van één waarheid.

2. Welke nieuwe technologie gedreven business- mogelijkheden voorzien jullie voor de nabije toekomst?

Organisaties die goed weten om te gaan met (big) data en de inzichten die daarmee beschikbaar komen, kunnen sneller en beter inspelen op veranderende marktontwikkelingen. High performance analytics en visual analytics zorgen voor een ongekende snelheid in het omgaan met data, bijvoorbeeld bij het doorrekenen van scenario's.
Denk bijvoorbeeld aan fraude: als je deze kunt voorspellen en voorkomen in plaats van achteraf te moeten reageren, heeft dit een enorme impact op de business en de resultaten. Risicoprofielen kunnen elk moment, a la minute worden doorgerekend en bijgesteld. Voor de retail sector betekent dit bijvoorbeeld dat ze klanten beter in beeld hebben en beter kunnen bedienen met echte relevante aanbiedingen, op elk moment en via elk kanaal. Dit biedt organisaties - in uiteenlopende sectoren - enorme kansen om hun concurrentiepositie te verbeteren.

3. Ten aanzien van welke hypes en technologieën hebben jullie een meer kritische houding?

We zijn kritisch over de hang naar standaardisatie van software. Als gevolg van standaardisatie worden nieuwe mogelijkheden en innovaties van andere partijen dan waarop is gestandaardiseerd, gemist. Organisaties zitten dan bijvoorbeeld vast aan bepaalde leveranciers, systemen en protocollen en missen zo de flexibiliteit om op de huidige razendsnelle ontwikkelingen in te spelen. Standaardisatie heeft meestal een financiële reden. Het is kostengericht in plaats van innovatiegericht. Hierdoor is het erg behoudend en verliezen veel organisaties hun concurrentievermogen.

4. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van een 'economie'- en business gerichte CIO?

Een business gerichte CIO zorgt dat de strategie van het bedrijf maximaal wordt ondersteund door technologie en data, waarbij hij zijn organisatie ook informeert over de nieuwste technische mogelijkheden. Hij moet de lopende processen goed kunnen ondersteunen, met correcte, relevante informatie en één versie van de waarheid. Bovendien is hij ook de manager van de 'verkenners'. De interne business partner die goed zicht houdt op innovaties en op mogelijkheden om als organisatie een concurrentievoordeel te behalen. De business gerichte CIO zorgt ervoor dat de juiste relevante informatie tijdig, overal en eenvoudig toegankelijk is. Ook mobiel.

5. Hoe helpen jullie de CIO om de brug naar de business te slaan en een echt onderscheidende rol binnen de organisatie te vervullen?

De CIO moet inderdaad zelf die brug slaan en een goede gesprekspartner vormen voor de business. Wij helpen hem daarbij door informatie snel toegankelijk te maken zodat de business sneller inzicht krijgt om de juiste beslissingen te nemen op zowel operationeel, tactisch en strategisch gebied. Met name de voorspellende mogelijkheden in applicaties kunnen hierbij een groot verschil maken. Dankzij een product als Visual Analytics kan de business nu zelf eenvoudig, altijd en overal toegang hebben tot niet alleen de data maar ook tot informatieve visualisaties. De IT-afdeling hoeft daarbij niet meer bij elke vraag in actie te komen. De business kan zelf analyses en 'what-if' scenario's doorrekenen waarvan de uitkomsten weer makkelijk te delen zijn met collega's, partners, afnemers of leveranciers. Dit selfservice karakter van de software bespaart de CIO en zijn IT-organisatie veel tijd, waardoor deze zich kunnen concentreren op datamanagement en innovatie.

 

Reacties

SaasNow genomineerd voor award ‘Most Disruptive Business Analytics Solution’
2 november 2015 [02:14], 1298 views

SaasNow genomineerd voor award ‘Most Disruptive Business Analytics Solution’

De lezers van Dutch IT-Channel, het platform voor IT-professionals en channel partners, hebben SaasNow genomineerd als ‘Most Disruptive Business Analytics Solution o [...]

 

Lees meer  

Innoveren met data
28 juli 2015 [01:43], 1144 views

Innoveren met data

Innovatie wordt gedreven door het omzetten van data naar kennis zodat deze intelligentie kan worden toegepast om processen en de daarvan output beter te maken. Een mooi vo [...]

 

Lees meer  

Drie redenen waarom analytics en reporting projecten falen (en hoe dit te voorkomen)
4 mei 2015 [08:22], 2195 views

Drie redenen waarom analytics en reporting projecten falen (en hoe dit te voorkomen)

Er zijn veel redenen te bedenken waardoor analytics en reporting projecten kunnen falen. Lees hier de drie belangrijkste en ontdek de manieren waarop je ze kunt elim [...]

 

Lees meer  

Technologie als aanjager van verandering bij overheidsdiensten
24 februari 2015 [02:24], 3480 views

Technologie als aanjager van verandering bij overheidsdiensten

Overheidsorganisaties die werkzaam zijn op het terrein van openbare orde en veiligheid zien als geen ander het belang en de meerwaarde van een actieve veranderagenda. Alle [...]

 

Lees meer  

Concurrentievoordeel dankzij Big Data Analytics
11 december 2014 [10:54], 5972 views

Concurrentievoordeel dankzij Big Data Analytics

Big Data zijn trending. Slimme inzet ervan helpt bedrijven om concurrentievoordeel te behalen. Maar om je werkelijk te onderscheiden van concurrenten komt meer bij kijken [...]

 

Lees meer  

Management Rijkswaterstaat stuurt op basis van één versie van de waarheid met SAS
31 oktober 2014 [09:01], 1669 views

Management Rijkswaterstaat stuurt op basis van één versie van de waarheid met SAS

Rijkswaterstaat werkt in ons land aan droge voeten, schoon en voldoende water en aan de vlotte en veilige doorstroming van het verkeer. Om de organisatie met ruim 300 afde [...]

 

Lees meer  

RCI timesharing vergroot omzet met predictive analytics en grid computing
8 oktober 2014 [08:48], 3474 views

RCI timesharing vergroot omzet met predictive analytics en grid computing

Vaak wordt gezegd dat 'locatie, locatie, locatie' de drie belangrijkste kenmerken zijn van succesvolle vastgoedprojecten. Voor timeshare-overeenkomsten daarentegen is 'waa [...]

 

Lees meer  

Concurrentievoordeel halen uit analytics, het zit in de data
2 oktober 2014 [03:50], 3184 views

Concurrentievoordeel halen uit analytics, het zit in de data

Beschikken over veel data is niet onderscheidend voor bedrijven. Concurrentievoordeel moet gehaald worden uit effectieve analyse van informatie plus snel handelen op basis [...]

 

Lees meer  

In drie stappen naar een moderne Big Data-aanpak
26 september 2014 [11:51], 5177 views

In drie stappen naar een moderne Big Data-aanpak

De opkomst van Big Data gaat gepaard met steeds hogere verwachtingen rond informatievoorziening. Topmanagers rekenen er al bijna op dat ze via toegankelijke en betrouwbare [...]

 

Lees meer  

De weg naar een datagedreven organisatie
17 september 2014 [10:53], 5276 views

De weg naar een datagedreven organisatie

De hype rondom big data is zo onderhand wel voorbij. De fase is aangebroken waarin het gaat om wat data en data-analyse concreet opleveren. Het gaat nu om het te gelde mak [...]

 

Lees meer