Big Data: meer dan een volumekwestie

Big Data: meer dan een volumekwestie

In hun wens om 'big data' uitdagingen te adresseren, focussen veel informatiemanagers op het volume. Daardoor schuiven ze andere - eveneens onvermijdelijke - obstakels voor zich uit. Deze kortzichtigheid kan nieuwe knelpunten in de informatiearchitectuur veroorzaken, waarschuwen analisten van onderzoeksbureau Gartner. Informatiemanagers die zich op het volume concentreren, verliezen de controle op andere aspecten
zoals toegang tot en kwalificatie van data. Bij een te smalle focus zijn binnen twee à drie jaar hernieuwde investeringen noodzakelijk.

"Informatiemanagers moeten hun benadering van data fundamenteel heroverwegen", zegt Mark Beyer, research vice president bij Gartner. "De vraag van de business naar toegang tot enorme datareservoirs biedt informatiemanagers een uitgelezen kans om de manier waarop de organisatie informatie gebruikt te veranderen. Door hun business collega's goed op te voeden en te zorgen voor de juiste mate van controle en coördinatie kunnen IT-managers voorkomen dat de big-datakansen een big –datachaos worden, met de bijbehorende compliance-risico's, hogere kosten en extra silo's."

De drie v's volgens Gartner
Het wereldwijd informatievolume groeit jaarlijks met tenminste 59%. Daarbij zijn volgens Gartner naast het volume ook variëteit en velocity (snelheid) belangrijke uitdagingen:

Volume - De toename van de hoeveelheid data in organisatiesystemen wordt veroorzaakt door transactievolumes en door zowel traditionele datatypes als nieuwe soorten data. Te veel volume is een opslagprobleem, maar te veel data is ook een enorme analysekwestie.

Variëteit - IT-managers hebben altijd al moeite gehad met het vertalen van grote hoeveelheden transactionele data in beslissingen. En nu zijn er meer soorten informatie te analyseren - voornamelijk afkomstig van sociale en mobiele media (contextbepaald). We hebben te maken met gegevens in tabelvorm (databases), hiërarchische data, documenten, e-mail, meetgegevens, video, foto's, audio, voorraadgegevens, financiële transacties et cetera.

Velocity - We hebben te maken met snelle datastromen, gestructureerde creatie van registraties en de beschikbaarheid voor toegang en levering. Velocity verwijst zowel naar het tempo van dataproductie als de gewenste snelheid van gegevensverwerking.

Kerncompetentie
De echte uitdaging is om je weg te vinden in big data en patronen te ontdekken die helpen om betere zakelijke beslissingen te nemen. "Het kunnen managen van extreme datahoeveelheden wordt een kerncompetentie van organisaties die nieuwe vormen van informatie - zoals tekst, social en context – benutten om patronen te vinden die zakelijke beslissingen ondersteunen", zegt Yvonne Genovese,
vice president en analist bij Gartner
. Zij ziet het zoeken van patronen ter ondersteuning van zakelijke beslissingen ofwel 'Pattern-Based Strategy' als motor van verandering.

Reageren

  • HTML niet toegestaan. URL's worden automatisch clickable.
    * E-mail adres wordt niet getoond