SAS en de Verenigde Naties analyseren sociale media

SAS en de Verenigde Naties analyseren sociale media

Stijging werkeloosheid voorspelbaar vanuit inhoud conversaties

SAS en United Nations Global Pulse hebben ontdekt dat verandering in het sentiment binnen 'gesprekken' op social media zou kunnen waarschuwen voor een mogelijke stijging in werkloosheid. De conversaties op Twitter en Facebook bieden zo informatie waarmee beleidsmakers zich kunnen voorbereiden op de te verwachten effecten. Met behulp van SAS Social Media Analytics en SAS Text Miner werd twee jaar aan social media data uit de Verenigde Staten en Ierland onderzocht op verwijzingen naar de werkloosheid en hoe mensen daarmee omgaan. In totaal ging het om een half miljoen blogs, fora en nieuwssites.

SAS vergeleek via scores de 'stemming' en de hoeveelheid gesprekken met de officiële werkloosheidsstatistieken om te zien of stijgingen van bepaalde onderwerpen indicatief waren voor pieken in de werkloosheid. De analyse toonde aan dat naar mate er meer gepraat werd over bezuinigen op de boodschappen, een toenemend gebruik van het openbaar vervoer en een kleinere auto, er een grotere kans was op een stijging in werkloosheid.

Na een piek in de werkloosheid zag SAS een sterke stijging van de sociale media-gesprekken over onderwerpen als geannuleerde vakanties, verminderde uitgaven voor gezondheidszorg, en gedwongen huizenverkoop (foreclosures) of ontruimingen. Dergelijke informatie kan van onschatbare waarde zijn voor beleidsmakers die proberen om de negatieve effecten van de toegenomen werkloosheid te beperken.

UN Global Pulse onderzoekt hoe nieuwe soorten gegevens de officiële statistieken kunnen versterken of aanvullen als het gaat om de manier waarop mondiale crises gevolgen hebben voor mensen. Met behulp van een krachtige nieuwe gegevensbron - de wereldwijde social media - laten SAS en UN Global Pulse zien hoe het analyseren van sociale media real-time feedback biedt voor beleidsmakers en de mogelijkheid verbetert om ontwrichtende gebeurtenissen te beheren.

VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon sprak over Global Pulse bij de Algemene Vergadering van de VN in november. "De private sector analyseert deze nieuwe gegevens om haar klanten real-time te begrijpen", zei hij. "Veel van deze gegevens bevatten signalen die ook relevant zijn voor ontwikkeling van landen. We moeten het gebruiken om ons te vertellen wat er gebeurt, terwijl het gebeurt."

Het analyseren van de 'stemming' in een land
Veranderingen in de stemming binnen een land kan een indicator zijn van een dreigende stijging van de werkloosheid. Bij het analyseren van het sentiment kreeg elke verwijzing naar werkloosheid een "mood score" op basis van toon: Zijn werklozen optimistisch over de toekomst? Depressief over de vooruitzichten? SAS sorteerde de gegevens vervolgens op thema's als huisvesting, vervoer en financiën, met behulp van termen als "auto teruggenomen" of "foreclosure."

ScreenHunter_23 Jun. 06 15.17

In de VS trad een duidelijke stijging op van een"vijandige" of "depressieve" stemming, vier maanden vóór de piek in werkloosheid. In Ierland waren het meer verhogingen van een "angstig" type gesprek die konden worden gecorreleerd met een werkloosheidpiek vijf maanden later. Een verhoogde hoeveelheid "verwarde" gesprekken ging drie maanden vooraf aan de piek, terwijl gesprekken met "vertrouwen" nog twee maanden daarna aanzienlijk minder plaatsvonden. Een dashboard gaf de resultaten weer, met inbegrip van trends, stemmingen over de werkloosheid zoals geuit in sociale media, stemmingswisselingen in de tijd, en de leading en lagging indicators van schommelingen in werkloosheid.

"Social media en internet-content is net als de brieven en telefoontjes waarmee organisaties vroeger op de hoogte bleven. Alleen is het nu digitaal, publiek en op een enorme schaal. Deze nog onontgonnen schat kan real-time feedback geven over beleid, het verbeteren van de openbare veiligheid, te verbeteren burgerrelaties en zo belangrijke sociologisch onderzoek ondersteunen", aldus I-sah Hsieh, Global Manager, International Development, SAS. "Maar je moet dan wel beschikken over technologie om ruwe tekst te kunnen analyseren op verborgen signalen en gevoelens, technologie die kan omgaan met enorme hoeveelheden data en voorspellende analyses kan uitvoeren."

Global Pulse
Global Pulse is een innovatie-initiatief van de VN-secretaris-generaal, dat werkt als een Innovation Lab, het samenbrengen van expertise van binnen en buiten de Verenigde Naties om de huidige nieuwe wereld van digitale data en real-time analytics in te zetten voor de wereldwijde ontwikkeling. Het initiatief draagt bij aan een toekomst waarin de toegang tot betere informatie het sneller mogelijk maakt internationale ontwikkelingen op koers te houden, 's werelds meest kwetsbare bevolkingsgroepen te beschermen, en mondiale schokken te kunnen dempen.

Reageren

  • HTML niet toegestaan. URL's worden automatisch clickable.
    * E-mail adres wordt niet getoond