Advanced analytics is essentieel voor het verbeteren van de zorg
12 april 2018 [04:12], 1890 views
Door Joost Huiskens

Advanced analytics is essentieel voor het verbeteren van de zorg

Computable Awards 2018: ICT-project van het Jaar in de Zorg
Het CAESAR-project van Cancer Center Amsterdam en SAS dingt mee voor de Computable Award 2018, voor het ICT-project van het Jaar in de Zorg. Het is een van de tien ICT-projecten in de zorg die door Computable is aangewezen om zich op donderdag 19 april tijdens het Zorg & ICT Congres te presenteren aan de jury van de Computable Awards.

Wat is het CAESAR-project?
CAESAR is een project van het Cancer Center Amsterdam en SAS waarbij met behulp van advanced analytics patiënten met uitzaaiingen van dikkedarmkanker naar de lever, beter kunnen worden geselecteerd voor de verschillende beschikbare behandelstrategieën. Door de samenwerking tussen het Cancer Center Amsterdam en SAS is het mogelijk om in het CAESAR-project met advanced analytics CT-beelden te analyseren. En vervolgens de resultaten te combineren met kennis verkregen uit genetische data van dezelfde patienten. Het doel is om zo onnodige operaties en veeleisende therapieën te voorkomen. De eerste stap die binnen CAESAR wordt gezet, is middels advanced analytics de respons op chemotherapie te beoordelen en te verbeteren.

Centraal analyseplatform
Er is technologisch nu veel mogelijk, biologische systemen worden op ongekende schaal onderzocht. Onderzoek in het Cancer Center Amsterdam naar allerlei soorten kanker creëert enorme hoeveelheden data. Om waardevolle inzichten uit grote hoeveelheden data of medische beelden te verkrijgen, is advanced analytics vereist.

Voor het uitvoeren van de analyses moeten eerst alle onderzoeks- en patiëntendata op een goede manier worden gebundeld. De verkregen kennis moet vervolgens worden ingezet in de dagelijkse klinische praktijk. Het is een continue uitdaging om zorg en onderzoek parallel te laten verlopen. In het Cancer Center Amsterdam wordt daarom een centraal analyseplatform geïmplementeerd dat het mogelijk maakt verschillende data te integreren, analyseren en de resultaten in te zetten voor de klinische praktijk

Patiënten sneller helpen bij de juiste behandeling 
Om de juiste beslissing te kunnen maken voor de behandeling van patiënten is data onmisbaar. De enorme hoeveelheid en complexiteit van de data maken dit echter doorgaans tot een tijdrovend en kostbaar proces. Het snel kunnen analyseren van data, is daarom essentieel voor het verbeteren van de zorg. Dankzij de krachtige software van SAS kunnen enorme hoeveelheden behandeldata en CT-scans snel worden geanalyseerd. Hiermee willen we artsen en patiënten helpen snel, effectieve behandelingen te starten en onnodige behandelingen voorkomen.

 Het project van Cancer Center Amsterdam is een mooi voorbeeld van wat analytics van SAS concreet kan betekenen voor de zorg.

 Lees meer over de Computable Awards 2018

 Wil je meer weten over innovatie in de zorg en leren van uses cases? Kom dan op 31 mei naar de SAS Data Science & Analytics Day in het NBC in Nieuwegein. Meer informatie 

Over de auteur

Joost Huiskens is arts werkzaam geweest op de afdeling Heelkunde van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam en het Erasmus MC. Als promovendus op de afdeling Heelkunde en Medische Oncologie van het AMC was Joost trial-coördinator van CAIRO5, een multi-center gerandomiseerde fase 3-studie van de Dutch Colorectal Cancer Group (DCCG). CAIRO5 is een onderzoek naar behandelingsstrategieën bij patiënten met uitzaaiingen van dikkedarmkanker naar de lever die initieel niet te verwijderen zijn middels een operatie.

Naast zijn werk als trial-coördinator van een grote multicenter studie ontwikkelde hij TrialApp (iOS en Android). TrialApp is een platform om de uitvoering van klinisch wetenschappelijk onderzoek te verbeteren en barrières weg te nemen voor patiënten om deel te nemen aan klinische onderzoeken.

Door zijn ervaringen als arts, onderzoeker en de ontwikkeling van applicaties kwam Joost in aanraking met SAS. Samen met het Cancer Center Amsterdam en SAS heeft Joost het CAESAR-project* opgezet. In het CAESAR-project worden met behulp van advanced analytics CT-beelden geanalyseerd van patiënten met uitzaaiingen van dikkedarmkanker.

Joost wil zijn kennis op het gebied van gezondheidszorg, onderzoek en technische toepassingen verder ontwikkelen om de behandelmogelijkheden en de uitkomst voor patiënten te verbeteren. Sinds 1 maart werkt Joost bij SAS om zich hierop te kunnen richten. Joost werkt als industry expert in het Healthcare team van SAS Nederland.

*Het CAESAR-project: Cancer Center AmstErdam and SAS join forces to improve outcomes in patients with coloRectal cancer trough advanced analytics.

Reacties

De hel van Excel: waarom je een datastrategie nodig hebt
12 januari 2016 [10:09], 20237 views

De hel van Excel: waarom je een datastrategie nodig hebt

Je verwacht het niet, maar toch zijn er nog veel bedrijven die data bewerken en analyseren in Excel. Het gaat daarbij niet alleen om kleinere organisaties, maar ook [...]

 

Lees meer