Concrete AI-projecten kunnen belemmeringen wegnemen
25 oktober 2017 [03:06], 1196 views
Door Redactie

Concrete AI-projecten kunnen belemmeringen wegnemen

De hype rond kunstmatige intelligentie (AI) is enorm. Bij de meeste bedrijven bevindt de invoering van AI zich echter nog maar in de beginfase of zelfs nog maar in de planningsfase. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport The Enterprise AI promise: path to value.  Het goede nieuws is dat de grote meerderheid van de organisaties het onderwerp kunstmatige intelligentie wel al op de agenda heeft staan en dat een aantal al is begonnen met de implementatie van concrete projecten. 

Het is niet zozeer een gebrek aan beschikbare technologie dat de invoering van kunstmatige intelligentie in de weg staat. Er zijn immers tal van aanbieders die geweldig geavanceerde oplossingen bieden. De uitdagingen waar bedrijven mee kampen, zijn eerder het gevolg van een tekort aan data science-vaardigheden om opkomende AI-technologie optimaal te benutten.Ook zijn er dieperliggende organisatorische en maatschappelijke obstakels. 

Data scientists en organisatorische bereidheid

Er is een groot tekort aan data scientists over de gehele linie. Veel bedrijven willen wel data scientists aantrekken, maar die zijn simpelweg niet voorhanden in de markt. Dit is de reden dat bedrijven er steeds vaker voor kiezen om hun eigen IT-experts op te leiden tot data scientists door middel van training, symposia en workshops.

Daarnaast blijkt in veel organisaties vertrouwen een belangrijk knelpunt te zijn om AI te implementeren en organisatorische beslissingen daadwerkelijk te baseren op de uitkomsten van AI. Het is de menselijke aard - hoe percipiëren we nieuwe technologieën - en de cultuur van een organisatie die zorgen voor een gebrek aan vertrouwen in de resultaten van AI en meer in het algemeen een gebrek aan vertrouwen in de resultaten van zogeheten "black box" oplossingen

Maatschappelijke uitdagingen

Een ander knelpunt is het effect van de automatisering en autonomie van AI op de werkgelegenheid. Bij dit potentiële effect gaat het niet alleen om verlies van arbeidsplaatsen, maar ook om de ontwikkeling van nieuwe banen waarvoor nieuwe, met AI verband houdende vaardigheden nodig zijn.

In lijn hiermee zijn er de ethische kwesties. Bedrijven stellen zichzelf de vraag of robots en AI-systemen zouden moeten werken voor “het welzijn van de mensheid” in plaats van voor afzonderlijke bedrijven, en hoe degenen die door AI-systemen hun baan verliezen, moeten worden opgevangen.

Het is voor bedrijven zaak om met de beschikbare middelen en de reeds verzamelde data concrete AI-projecten te doen die concrete en zichtbare resultaat opleveren. Als bedrijven zich richten op het zogenoemde low hanging fruit, zullen ze daar de vruchten van plukken en zullen op de langere termijn de bomen tot in de hemel blijken te groeien als het gaat om de mogelijkheden van artificial intelligence.

 

Reacties

Sports Analytics met SAS
3 oktober 2018 [11:27], 235 views

Sports Analytics met SAS

Wereldwijd wordt SAS bij vrijwel elke denkbare sport ingezet om trainings- en wedstrijdresultaten te analyseren. Nu richten we ons op een andere wereldsport: darts!< [...]

 

Lees meer  

Ethisch raamwerk rondom AI-gebruik
19 september 2018 [04:24], 596 views

Ethisch raamwerk rondom AI-gebruik

Organisaties werken aan een meer ethisch en verantwoordelijk gebruik van artificial intelligence Onderzoek van SAS, Accenture, Intel en Forbes Insights wijst uit dat [...]

 

Lees meer  

Gezondheidszorg is early adopter in toepassen van AI
11 juni 2018 [10:17], 755 views

Gezondheidszorg is early adopter in toepassen van AI

Artificial Intelligence is waarschijnlijk het grootste buzzwoord van 2017 en 2018, en terecht! De gezondheidszorg lijkt echter een sector die, als early adopte [...]

 

Lees meer  

Consumenten accepteren AI eerder in de gezondheidszorg dan in andere sectoren
24 april 2018 [12:42], 733 views

Consumenten accepteren AI eerder in de gezondheidszorg dan in andere sectoren

Het gebrek aan menselijke interactie wordt gezien als grootste bezwaar tegen kunstmatige intelligentie. Hoewel de buzz rond kunstmatige intelligentie (art [...]

 

Lees meer  

Solide basis voor innovatie
18 april 2018 [08:42], 891 views

Solide basis voor innovatie

Om optimaal te kunnen inspelen op nieuwe technologieën zoals Artificial Intelligence (AI) en Machine Learning heeft elke organisatie een solide dataplatform nodig. Een pla [...]

 

Lees meer  

 West Perth is meest paradijselijke plek ter wereld
28 maart 2018 [08:50], 785 views

West Perth is meest paradijselijke plek ter wereld

West Perth is de beste plaats ter wereld om te wonen, in elk geval vanuit analytisch perspectief. SAS onderzocht ruim 150.000 locaties aan de hand van de analyse van [...]

 

Lees meer  

AI in de praktijk: van voetbal-data tot slimme sluizen
23 maart 2018 [05:16], 1110 views

AI in de praktijk: van voetbal-data tot slimme sluizen

Artificial Intelligence (AI) is een onderwerp dat bij veel bedrijven op de agenda staat, maar concrete toepassingen staan vaak nog in de kinderschoenen. Tijdens de sessie [...]

 

Lees meer  

Responsible AI is nodig voor vertrouwen in autonome systemen
26 februari 2018 [03:05], 982 views

Responsible AI is nodig voor vertrouwen in autonome systemen

De groei van zelflerende slimme algoritmes zorgt voor een vraag naar goede randvoorwaarden waaronder deze worden gebruikt. Ofwel het is tijd voor responsible AI. 

 

Lees meer  

Concrete AI-projecten kunnen belemmeringen wegnemen
25 oktober 2017 [03:06], 1197 views

Concrete AI-projecten kunnen belemmeringen wegnemen

De hype rond kunstmatige intelligentie (AI) is enorm. Bij de meeste bedrijven bevindt de invoering van AI zich echter nog maar in de beginfase of zelfs nog maar in d [...]

 

Lees meer