Expert Katrien Antonio over inzet analytics bij verzekeraars
16 juli 2014 [12:20], 36059 views
Auteur onbekend

Expert Katrien Antonio over inzet analytics bij verzekeraars

Dr. Katrien Antonio is assistent professor in de actuariële wetenschap bij de Universiteiten van Leuven en Amsterdam. Op 27 en 28 oktober geeft zij bij SAS Nederland een masterclass predictive modeling voor schadeverzekeraars. We stelden haar alvast enkele vragen over onder meer trends in het gebruik van analytics bij verzekeraars en de rol van het actuariaat in de fraudebestrijding bij claims. 

1. Welke trends ziet u in de analysemodellen voor het actuariaat?
Analytische modellen zijn uiteraard erg belangrijk in productontwikkeling, tarifiëring, reservering, het evalueren van risico's en het waarderen van assets en verplichtingen. Dit zou je kunnen zien als de actuariële en financiële kerntaken waar kwantitatieve modellen ingezet worden. Als 'trends' kunnen we noemen dat – onder impuls van diverse factoren – deze modellen uitgebreider en meer omvattend zijn dan ooit, en dat er tegelijkertijd (nog steeds) zeer veel uitdagingen zijn: op methodologisch en technologisch vlak, maar evengoed vanuit bijvoorbeeld regelgeving en privacy. Om één concrete trend te noemen: de toegenomen aandacht voor data en datakwaliteit, onder impuls van Solvency II. Voor een data driven bedrijfstak is dit cruciaal. Bijzondere aandacht in het verzamelen, beheren en verwerken van data is dan ook erg relevant en urgent.

2. Ziet u een grote rol weggelegd voor het actuariaat voor het verbeteren van fraudebestrijding bij claims?
De actuaris is vanuit zijn achtergrond, interesses en opleiding vertrouwd met kwantitatieve modellen enerzijds en het detecteren en evalueren van risico's anderzijds. Als hij in interactie treedt met de expertise van schadebehandelaars en data miners, verwerft hij een unieke mix van kennis en technieken die uitermate geschikt is om ingezet te worden bij fraudebestrijding. Vanuit zijn kennis over verzekeren (in al haar aspecten) vind ik de actuaris ook een onontbeerlijke schakel bij het inzetten van analytische modellen om fraude te detecteren. Dus ja, ik zou heel graag actuarissen aan het werk zien met technieken als social network analysis voor fraudedetectie. We hebben absoluut een rol te spelen in dit domein.

3. Welke veranderingen ziet u op het gebied van de analytics-cultuur bij verzekeraars? En zijn hier goede voorbeelden van?
Verzekeraars werken – zoals gezegd - in een 'data driven' business. Het is dus overduidelijk dat dit een domein is waar kwantitatieve (of: actuariële) modellen altijd al een belangrijke rol gespeeld hebben. Echter, aandacht voor 'analytics', in combinatie met actuariële en financiële kennis, moet momenteel hoog op de agenda staan, onder impuls van de vele evoluties in het veld. Denk hierbij aan nieuwe regelgeving, een vernieuwd toezichtskader voor verzekeraars, de snelheid waarmee computertechnieken en apparatuur zich ontwikkelen, evenals de groeiende mogelijkheden wat betreft het aanleveren, verzamelen en verwerken van data. 'Telematics insurance' is een concreet voorbeeld; het inzamelen van informatie over het rijgedrag van de verzekerde daagt klassieke actuariële technieken om te tarifiëren uit. Het spreekt voor zich dat kennis van 'analytics' en het verwerken van grote data hier erg relevant is. Momenteel is dit nog niet sterk ontwikkeld in bijvoorbeeld de lage landen. Echter, een innovatieve verzekeraar volgt de technologische en data mining evoluties in de telematics branche nauwgezet op, en tracht een voortrekkersrol te spelen.

4. Wat zijn de succesfactoren om een goede 'analytical insurer' te worden?
'Analytics' moet niet alleen ingezet worden in de actuariële en financiële kerntaken die we hierboven genoemd hebben. De analytische insteek moet algemeen aanwezig zijn bij de verzekeraar, en dus ook bij bijvoorbeeld het analyseren van klantprofielen, de marketingstrategie, de studie van lapse rates, het innoveren van het productaanbod, het up to date blijven wat betreft nieuwe technologische ontwikkelingen (zoals telematics devices, smartphone apps, etc.) en evoluties in het verzamelen en verwerken van data. Bij verzekeraars komen dus bijzonder veel analytische uitdagingen samen. Dat maakt de branche een bijzonder interessant werkveld voor kwantitatieve profielen.

 

 

Reacties

Deze blog gaat verhuizen!
14 juli 2020 [08:44], 4645 views

Deze blog gaat verhuizen!

Vanaf 1 augustus vind je onze blogs over business analytics, AI en machine learning op Hidden Insights.

 

Lees meer  

Zanders wordt SAS Premium Partner in financieel risicomanagement
23 september 2019 [09:51], 4394 views

Zanders wordt SAS Premium Partner in financieel risicomanagement

Sneller waarde leveren aan klanten door bundeling expertise Zanders en kracht SAS Risk & Finance-oplossingen

 

Lees meer  

Geeks of the world: unite!
3 juni 2019 [06:00], 7317 views

Geeks of the world: unite!

Geeks unite at the SAS Analytics Forum and at SAS Curiosity Forum! They will broadcast all their expertise and insights they have gathered from the marvelous world of Mach [...]

 

Lees meer  

Treant Zorggroep zet data steeds slimmer in
21 mei 2019 [11:24], 6490 views

Treant Zorggroep zet data steeds slimmer in

Met het SAS platform heeft Treant een stevig fundament gelegd voor datagedreven zorg.

 

Lees meer  

Algoritmes, de illusie van objectiviteit
6 mei 2019 [11:30], 8247 views

Algoritmes, de illusie van objectiviteit

Een vooroordeel is een typisch menselijk verschijnsel. We zijn allemaal bevooroordeeld, door onze eigen aard, en elke dag nemen we talloze beslissingen die ge [...]

 

Lees meer  

MWC19: van vouwbare mobieltjes en 5G tot AI
15 maart 2019 [12:21], 12477 views

MWC19: van vouwbare mobieltjes en 5G tot AI

Op het Mobile World Congress in Barcelona werden de laatste innovaties van de nog steeds zeer dynamische telecom industrie getoond.

 

Lees meer  

Kunnen organisaties met hun huidige Customer Data Platforms de juiste beslissingen nemen?
7 februari 2019 [10:09], 8635 views

Kunnen organisaties met hun huidige Customer Data Platforms de juiste beslissingen nemen?

Data stelt organisaties in staat betere beslissingen te nemen. Maar kunnen de organisaties met de Data Platforms die ze nu al gebruiken dit ook al doen?

 

Lees meer  

SAS benoemd tot leider in enterprise insight platforms door analistenbureau
24 januari 2019 [09:02], 9841 views

SAS benoemd tot leider in enterprise insight platforms door analistenbureau

SAS is door analistenbureau Forrester benoemd tot leider in Enterprise Insight Platforms. 

 

Lees meer  

Onze fitness-data delen met onze verzekeraar? Waarom ook niet?
2 januari 2019 [09:02], 9840 views

Onze fitness-data delen met onze verzekeraar? Waarom ook niet?

Een Amerikaanse verzekeraar beloont klanten die hun fitness-data delen. Daar komen praktische en privacygerelateerde bezwaren bij kijken, maar Mark Lambrecht ziet oo [...]

 

Lees meer  

SAS voor Containers:  snelheid, wendbaarheid en schaalbaarheid voor cloudimplementaties
29 november 2018 [12:22], 9334 views

SAS voor Containers: snelheid, wendbaarheid en schaalbaarheid voor cloudimplementaties

Er is een toenemende belangstelling voor op containers gebaseerde software.

 

Lees meer