Inzet van Analytics bespaart douane kosten en brengt effectiviteit in grenscontrole
2 februari 2015 [02:11], 11636 views
Door Redactie

Inzet van Analytics bespaart douane kosten en brengt effectiviteit in grenscontrole

Jaarlijks lopen de EU-lidstaten miljarden euro's mis door ontduiking van invoerrechten, btw, accijns, verbruiksbelasting en andere heffingen. De douane heeft slechts beperkte middelen tot haar beschikking om deze fraude te bestrijden. Met geavanceerde analysemethoden kunnen douaniers veel effectiever te werk gaan. Hiermee kunnen ze niet alleen snel risicopatronen uit transactionele data achterhalen, maar ook nieuwe regels bepalen om risico's te beperken.

Verschillen in prijzen en accijnstarieven tussen lidstaten maken accijnsfraude tot een lucratieve bezigheid. Bovendien is de kans klein dat de fraudeurs tegen de lamp lopen. Om de effectiviteit van controles te vergroten, zetten douaneautoriteiten geautomatiseerde gegevenssystemen in zoals het Excise Movement Control System (EMCS), dat de papieren douaneformaliteiten voor een deel van het accijnsgoederenvervoer vervangt. Ook moeten sinds 31 januari 2010 alle uitvoeraangiftes in de Europese Unie in het Export Controle Systeem (ECS) gedaan worden. Maar ook deze systemen staan onder druk doordat fraudeurs steeds beter in staat zijn om buiten beeld te blijven.

Aanpak toespitsen

In 2013 is voor 1.682.390 miljoen euro's in de EU geïmporteerd. De praktijk leert dat deze goederenstromen meer en beter gecontroleerd moeten worden. Maar tegelijkertijd is er door de economische ontwikkelingen meer druk op de budgetten en neemt de omvang van de douanediensten af. Wat opvalt is dat in Nederland volgens de Rijksoverheid het met douanefraude gepaard gaande bedrag tussen 2011 en 2012 verdrievoudigde van 29 naar 88 miljoen. Om effectiever te kunnen controleren, is het belangrijk om naast zaken als de aangegeven douanewaarde en een eventueel bijzonder risico ook achterliggende informatie zoals eerder geconstateerde fraudegevallen in de controles te betrekken. Daartoe is het zaak om snel data uit meerdere bronnen te kunnen combineren. De door de meeste agentschappen gebruikte systemen bieden echter weinig mogelijkheden voor geavanceerde analyses om verbanden op te sporen. Een ander knelpunt is de beperkte informatieuitwisseling tussen overheidsinstanties onderling.

Changing the game

Gelukkig is er een nieuw soort risicomanagementoplossingen in opkomst: geavanceerde systemen die het mogelijk maken om importtransacties te rangschikken aan de hand van risicoscores. Hiermee kan de personele inzet beter op de geïdentificeerde bedreigingen afgestemd worden. Grafische gebruikersinterfaces laten de douaniers zien waarom ze een bepaalde zending moeten controleren. Bovendien worden de relevante data belicht, zodat officieren meteen de juiste vragen kunnen stellen.

Op basis van gerichte vraagpatronen kan sneller bepaald worden welke acties prioriteit moeten krijgen zodat mankracht op de juiste plek wordt ingezet. Een ander voordeel is dat zelflerende hybride analyses kunnen worden benut om het aantal verkeerde uitkomsten (false positive) te verminderen. Zo kunnen douanebeambten hun tijd richten op frauduleuze zendingen in plaats van ongegronde waarschuwingen (de false positives). Door deze realtime beoordeling van import- en exportzendingen is het mogelijk om 24 uur per dag, 7 dagen per week het beslissings- en detectieproces te monitoren en échte fraudedetectie te versnellen.

Met deze nieuwe generatie oplossingen is het mogelijk om snel nieuwe detectieregels te creëren, te testen en te implementeren. De nieuwste systemen kunnen snel de transactionele datahistorie van risicopatronen beoordelen en nieuwe regels identificeren om risico's te beperken. En er zijn nog veel meer voordelen te behalen, bijvoorbeeld door interactie met andere grenscontrolesystemen, het benutten van dezelfde oplossingen in aanverwante afdelingen en het delen van data. Hierdoor worden de totale eigendomskosten steeds lager.

Effectievere douanecontroles

Deze technologieën zijn al bij enkele douanediensten in gebruik. In Estland bijvoorbeeld, waar voorheen 70 tot 80 procent van de controles geen bewijs van fraude of fouten opleverde. Sinds de Estonian Tax and Customs Board SAS inzet om fraudedetectie modellen te ontwikkelen, wordt in 80 tot 90 procent van de uitgevoerde controles daadwerkelijk fraude of fouten geconstateerd. Door de veel effectievere controles worden kosten bespaard én de inkomsten van de EU verhoogd. Bovendien - en dat is waar het uiteindelijk om gaat – wordt fraude sterk ontmoedigd omdat steeds meer fraudeurs voor de rechter verschijnen.

Lees ook het klantverhaal 'Estonian Tax and Customs Board uses SAS to detect and prevent tax fraud' en de case 'Fighting Customs Fraud Using advanced technology to think faster than the fraudsters'

 

Reacties

Zanders wordt SAS Premium Partner in financieel risicomanagement
23 september 2019 [09:51], 4316 views

Zanders wordt SAS Premium Partner in financieel risicomanagement

Sneller waarde leveren aan klanten door bundeling expertise Zanders en kracht SAS Risk & Finance-oplossingen

 

Lees meer  

ABN AMRO kiest oplossingen Wolters Kluwer en SAS
8 maart 2018 [12:14], 5258 views

ABN AMRO kiest oplossingen Wolters Kluwer en SAS

Wolters Kluwer en SAS zijn geselecteerd door ABN AMRO om een volledig geïntegreerde software-oplossing voor finance, risk en rapportering aan toezichthouders te leve [...]

 

Lees meer  

Chartis bevestigt positie SAS als leider in model risk governance
24 maart 2017 [07:13], 5306 views

Chartis bevestigt positie SAS als leider in model risk governance

Analist Chartis heeft SAS uitgeroepen tot leider in Model Risk Governance. SAS kreeg de positie toebedeeld op basis van het complete portfolio en marktp [...]

 

Lees meer  

DSW bestrijdt zorgfraude met SAS Fraud Framework
8 december 2016 [10:00], 6579 views

DSW bestrijdt zorgfraude met SAS Fraud Framework

Zorgverzekeraar DSW kijkt continu naar innovatieve manieren om het aantal fraudegevallen terug te dringen.

 

 

Lees meer  

GARP event IFRS 9 - Bereid je voor op de nieuwe standaard
9 juni 2016 [06:43], 6508 views

GARP event IFRS 9 - Bereid je voor op de nieuwe standaard

De IFRS 9-standaard eist van banken dat zij voor 2018 hun processen aanpassen om een juiste manier verantwoording af te kunnen leggen op het gebied van credit risk. Om met [...]

 

Lees meer  

SAS is leider in credit risk management voor banken
18 mei 2016 [02:06], 6132 views

SAS is leider in credit risk management voor banken

Chartis heeft SAS uitgeroepen tot leider in systemen voor credit risk management voor banken. De analist geeft aan dat banken die de oplossingen van SAS gebrui [...]

 

Lees meer  

Stress testing: van kostenpost naar kans
24 maart 2016 [10:43], 4833 views

Stress testing: van kostenpost naar kans

Stress testing is al sinds 2009 onderdeel van de dagelijkse praktijk van financiële instellingen. De eisen worden steeds strenger en de impact hiervan op organisatie [...]

 

Lees meer  

Hoe maak je stresstesten efficiënter?
4 februari 2016 [09:41], 7893 views

Hoe maak je stresstesten efficiënter?

De kosten van compliance en risicomanagement is een hot topic bij banken. De focus zou alleen niet moeten liggen op de kosten, maar op het efficiënter inrichten van [...]

 

Lees meer  

Scenarioplanning voor uw barbecue
10 juli 2015 [11:01], 6016 views

Scenarioplanning voor uw barbecue

Stel u wilt barbecueën dit weekend. Zou u dan naar een slager gaan waar u bij de ingang al moet afrekenen nog voordat u weet of hij het gewenste vlees kan leveren?

 

Lees meer  

Inzet van Analytics bespaart douane kosten en brengt effectiviteit in grenscontrole
2 februari 2015 [02:11], 11637 views

Inzet van Analytics bespaart douane kosten en brengt effectiviteit in grenscontrole

Jaarlijks lopen de EU-lidstaten miljarden euro's mis door ontduiking van invoerrechten, btw, accijns, verbruiksbelasting en andere heffingen. De douane heeft slechts beper [...]

 

Lees meer