Trends en uitdagingen in data management
14 november 2017 [03:36], 16519 views
Door Rein Mertens

Trends en uitdagingen in data management

Nu steeds meer bedrijven transformeren tot digitale organisaties en ze moeten voldoen aan de naderende AVG-wetgeving per mei 2018, staan data privacy en data management behoorlijk hoog op de agenda. Organisaties staan voor de uitdaging om meer en vaak complexe data te beheren, integreren en real-time om te zetten in waardevolle informatie om de dienstverlening verder te optimaliseren en nieuwe businessmodellen te ontwikkelen. De vraag hierbij is hoe lang de traditionele manier van werken, waarbij IT nog steeds verantwoordelijk is voor het grootste deel van het data management proces, nog houdbaar blijft.

De volgende drie trends zijn zichtbaar als het gaat om data management.

De opkomst van self-service – Als bedrijven wendbaar willen zijn, moeten ze hun gegevens op een snelle en gebruikersvriendelijke manier kunnen combineren en analyseren. Er was al een evolutie van self-service als het gaat om rapportages, waarbij de business zelf de dashboards, rapporten en data visualisaties kan maken. Tegenwoordig breiden de self-service mogelijkheden zich steeds meer uit door gebruik te maken van data management en data kwaliteitsfunctionaliteit door de business zelf. Men wil heel snel informatie uit uiteenlopende databronnen kunnen halen, inclusief data lakes en social media kanalen, zonder daarvoor op de IT-afdeling terug te hoeven vallen.

De noodzaak voor ‘edge computing’ – Organisaties willen in staat zijn om steeds sneller, betere beslissingen te kunnen nemen, gebruikmakend van interne en/of externe bronnen. De introductie van nieuwe businessmodellen door het gebruik van IoT zorgt tevens voor een nieuw type brongegevens: sensor data. Door de hoeveelheid van deze continue stroom aan data en vaak beperkte bandbreedte wordt voor het verwerken van deze fast data, inclusief het real-time toepassen van geavanceerde analytics, ‘edge computing’ noodzakelijk: streaming analytics zo dicht mogelijk bij de sensor zelf, zonder dat er moet worden gewacht totdat de data naar een centrale gegevensopslag zijn verstuurd. Zo kunnen bijvoorbeeld de prestaties van een bepaalde windturbine real-time worden vergeleken met de prestaties van de andere windturbines in een windmolenpark.

Data management met automatische suggesties – Bij moderne tooling voor data management wordt gebruikgemaakt van analytics om de gebruiker optimaal te ondersteunen bij het gebruik van de data. Het systeem kan suggesties doen voor het combineren van verschillende gegevensbronnen of eindgebruikers helpen bij het interpreteren van gegevens. Het is ook niet langer ondenkbaar dat data management tooling vergelijkingen met andere externe bronnen maken om bijvoorbeeld voorstellen voor de standaardisatie van kolommen te doen.

Uitdagingen in data management

Naast de trends in data management, brengt het beheer van steeds meer data ook een aantal uitdagingen met zich mee.  

Balans tussen flexibiliteit en controle – Zo is het in de eerste plaats lastig het juiste evenwicht te realiseren tussen flexibiliteit en controle. Als de balans te ver doorslaat naar de controlekant, wordt de IT-afdeling een 'schaduwconstructie'. De business voert dan eigen systemen in om minder afhankelijk te zijn van de IT-afdeling en om sneller de inzichten te krijgen waar ze hun beslissingen op kunnen baseren. Daar staat tegenover dat organisaties bij een volledig self-service systeem het risico lopen dat ze niet kunnen profiteren van eerder verkregen inzichten. Wanneer de business relevante inzichten in een dataset ontdekt, is IT verantwoordelijk voor het automatiseren van het proces en het bouwen van de benodigde controle- en beheermechanismen.

Proactief data governance – Commerciële afdelingen en IT zouden nauw met elkaar moeten samenwerken om optimale resultaten voor de organisatie te realiseren. Dit is in de praktijk echter niet eenvoudig. De meeste managers benadrukken het belang van data als een belangrijke asset, maar vaak vindt dit denken nog niet zijn weg door de hele organisatie. Veel initiatieven op het gebied van data management worden nog steeds ingegeven door regelgeving. Er zijn maar weinig bedrijven die proactief data governance bovenaan de agenda zetten. Vaak zien we dat Master Data Management-projecten uitsluitend door IT worden aangestuurd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat business gebruikers vaak niet tevreden zijn met het eindresultaat en dat nog steeds veel projecten mislukken.

De juiste oplossing – Een derde uitdaging is om de juiste data management oplossing te selecteren en te gebruiken, dat wil zeggen een oplossing die net zo geschikt is voor IT als voor verschillende typen gebruikers in de business. Vaak zijn de tools die vandaag de dag nodig zijn om data voor te bereiden voor analyse- en rapportagedoeleinden niet dezelfde als de tools die normaal gesproken door IT worden gebruikt in de operationele context van een datawarehouse. Om deze uitdaging het hoofd te bieden zouden bedrijven een strategisch plan moeten hebben voor het verzamelen, organiseren en gebruik van data. Een plan dat aansluit bij de manier waarop het bedrijf waarde haalt uit data.

Voor mij is het vanzelfsprekend dat bedrijven die vinden dat ze hun ‘data als een asset’ beschouwen, dan ook het managen ervan serieus moeten nemen. Een goede data strategie en data architectuur is hiervoor onontbeerlijk. Hierdoor krijgt een organisatie beter grip op het gebruik van de data en worden aspecten als datakwaliteit en data governance ingebed in de organisatie. Mogelijk is dit zelfs noodzakelijk voordat een organisatie gaat investeren in een big data-project, zonder de ‘eigen’ data op orde te hebben. Wat is immers het nut van inzichten die je uit big data haalt als je die niet kunt koppelen aan kwalitatieve klantgegevens binnen de organisatie zelf?

Over de auteur

Rein Mertens is Head of Customer Advisory SAS Platform en werkt sinds 1995 bij SAS Nederland, momenteel in de rol van Head of Analytical Platform. Met zijn team pre-sales consultants en data scientists adviseert hij nieuwe en bestaande klanten over de toegevoegde waarde van de inzet van SAS oplossingen voor informatie management, business analytics en visualisatie, machine learning en AI vraagstukken. Als gecertificeerde Data Privacy Officer is Rein tevens nauw betrokken bij de impact van de nieuwe data privacy wetgeving per mei 2018 (AVG) op data management en data science projecten. Rein is inhoudelijk betrokken bij de verschillende SAS User group events en zit in internationale werkgroepen om op basis van klantinput mee te denken met de prioriteitsstelling en verbetering van de SAS-producten.

Reacties

NVWA creëert maatschappelijke impact met data analytics
23 december 2019 [10:39], 12122 views

NVWA creëert maatschappelijke impact met data analytics

Met behulp van het SAS Platform realiseert de NVWA enerzijds diepgaande inzichten voor de verschillende domeinen en wordt de kennis tegelijkertijd organisatiebreed g [...]

 

Lees meer  

SAS benoemd tot leider in enterprise insight platforms door analistenbureau
24 januari 2019 [09:02], 9427 views

SAS benoemd tot leider in enterprise insight platforms door analistenbureau

SAS is door analistenbureau Forrester benoemd tot leider in Enterprise Insight Platforms. 

 

Lees meer  

Onze fitness-data delen met onze verzekeraar? Waarom ook niet?
2 januari 2019 [09:02], 9338 views

Onze fitness-data delen met onze verzekeraar? Waarom ook niet?

Een Amerikaanse verzekeraar beloont klanten die hun fitness-data delen. Daar komen praktische en privacygerelateerde bezwaren bij kijken, maar Mark Lambrecht ziet oo [...]

 

Lees meer  

Hoe verandert de technologische ontwikkeling de strategie van toezicht en handhaving?
23 november 2018 [09:21], 3262 views

Hoe verandert de technologische ontwikkeling de strategie van toezicht en handhaving?

Big data, data analytics, Internet of Things, cryptomunten, blockchain, kunstmatige intelligentie, FinTech en robotisering spelen een steeds belangrijkere rol in het [...]

 

Lees meer  

De data-economie is geen all-you-can-eat-buffet meer
19 november 2018 [03:01], 9508 views

De data-economie is geen all-you-can-eat-buffet meer

Voorheen was er een beetje een all you can eat aanpak, waar je gewoon alle data gebruikte die je maar kon vinden. Nu moeten we effectief nadenk [...]

 

Lees meer  

Hoe bouw je een efficiënt data governance programma?
13 september 2018 [03:25], 11640 views

Hoe bouw je een efficiënt data governance programma?

Data governance is geen oud concept; bij SAS hebben we het al jaren over de voordelen van data governance. Het wordt echter vaak als een ‘nice to have’ gezien, ook a [...]

 

Lees meer  

SAS is benoemd tot leider in de Gartner Magic Quadrant voor data-integratie
6 september 2018 [11:55], 4697 views

SAS is benoemd tot leider in de Gartner Magic Quadrant voor data-integratie

Gartner heeft SAS voor het achtste jaar op rij uitgeroepen tot leider in data-integratie tools.

 

Lees meer  

Honderdduizenden variabelen naar een unieke DNA Fingerprint: een stap naar ‘personalized medicine’
13 augustus 2018 [10:30], 10160 views

Honderdduizenden variabelen naar een unieke DNA Fingerprint: een stap naar ‘personalized medicine’

Zijn data scientists in staat om nieuwe inzichten te halen uit genetische data van de patiënt, met als doel om kanker beter te begrijpen en behandelingen beter [...]

 

Lees meer  

Hoe verandert de technologische ontwikkeling de strategie van toezicht en handhaving
27 juli 2018 [10:53], 11448 views

Hoe verandert de technologische ontwikkeling de strategie van toezicht en handhaving

Big data, data analytics, Internet of Things, cryptomunten, blockchain, kunstmatige intelligentie, FinTech en robotisering spelen een steeds belangrijkere rol in het maats [...]

 

Lees meer  

UMC Utrecht maakt gebruik van data-analyse om infecties bij premature baby's proactief te behandelen of voorkomen
23 juli 2018 [04:18], 9803 views

UMC Utrecht maakt gebruik van data-analyse om infecties bij premature baby's proactief te behandelen of voorkomen

Machine learning en kunstmatige intelligentie (AI) steeds belangrijker voor de gezondheidszorg. Daarom gebruikt het UMC Utrecht data-analyse om ervoor te zorgen dat zij di [...]

 

Lees meer